Informacja – komunikat


Zebranie sprawozdawczo-wyborcze delegatów Oddziału odbędzie się w dniu 17 lutego 2019r.

Miejsce spotkania ” Restauracja Palewski ” godz.10-ta

Przypominam,że na zebraniach Sekcyjnych należy wybrać nowych delegatów. Protokoły z odbytych zebrań Prezesi Sekcji dostarczą Prezesowi Oddziału, na zebraniu delegatów.