Wyniki w kategoriach 2015 r.

Opracował Eugeniusz Malarczyk

Mistrzostwo Oddziału Żagań w kategoriach w sezonie lotów
gołębi dorosłych 2015 r.

Kategoria „A” 20 konk.

Lp.

Coeff.

Hodowca

1.

604,94

Buganik  Grzegorz

2.

916,25

Borowiak  Alina

3.

1.082,85

Suszycki – Ogłaska

4.

1.100,89

Zdrojewski  – Wierzbowski

5.

1.265,59

Trunk  Dariusz

6.

1.382,82

Borowiak  Bogdan

7.

1.510,67

Macała  Łukasz

8.

1.618,95

Seredyński –  Andrzejak

9.

1.706,02

Dąbrowski  Stanisław i  synowie

10.

1.891,61

Drozd –   Marczenia

11.

2.140,79

Oraczewski   Zdzisław

Kategoria „B” 16 konk.

Lp.

Coeff.

Hodowca

1.

349,77

Zdrojewski – Wierzbowski

2.

511,19

Suszycki  –  Ogłaska

3.

578,89

Ukraiński  Krzysztof

4.

638,76

Borowiak  Bogdan

5.

654,29

Kondracki  Krzysztof

6.

689,32

Macała   Łukasz

7.

720,47

Drozd   –  Marczenia

8.

787,20

Dąbrowski  Stanisław  i  synowie

9.

789,53

Buganik  Grzegorz

10.

798,29

Trunk   Dariusz

11.

1.014,80

Seredyński  –  Andrzejak

12.

1.059,36

Suski  Kazimierz

13.

1.115,19

Borowiak   Alina

14.

1.238,73

Litwinowicz   Jacek

15.

1.279,16

Boreccy  Zofia  i  Ludwik

16.

1.516,17

Oraczewski  Zdzisław

17.

1.643,23

Gruszka   Adam

Kategoria „C”  9 konk.

Lp.

Coeff.

Hodowca

1.

92,96

Zdrojewski  –  Wierzbowski

2.

136,73

Kondracki   Krzysztof

3.

139,74

Dąbrowski  Stanisław   i  synowie

4.

171,76

Buganik  Grzegorz

5.

175,57

Trunk  Dariusz

6.

179,17

Malczyk     Maciej

7.

233,59

Litwinowicz  Jacek

8.

258,38

Macała   ŁUKASZ

9.

271,34

Suszycki  –  Ogłaska

10.

295,17

Borowiak   Bogdan

11.

363,36

Malarczyk   Eugeniusz

12.

391,48

Seredyński  –   Andrzejak

13.

394,74

Drozd  –  Marczenia

14.

466,15

Borowiak  Alina

15.

479,17

Ukraiński  Krzysztof

16.

484,24

Suski  Kazimierz

17.

541,47

Oraczewski  Zdzisław

18.

626,36

Boreccy   Zofia   i   Ludwik

19.

945,97

Suska   Barbara

Kategoria „M” 6 konk.

Lp.

Coeff.

Hodowca

1.

91,90

Dąbrowski  St. i synowie

2.

133,68

Macała Łukasz

3.

167,28

Seredyński  – Andrzejak

4.

181,76

Ukraiński  Krzysztof

5.

193,32

Kraus  Stanisław

6.

229,15

Kondracki   Krzysztof

7.

283,56

Zdrojewski – Wierzbowski

8.

301,84

Suszycki  –  Ogłaska

9.

309,74

Borowiak   Bogdan

10.

316,29

Borowiak    Alina

11.

390,49

Oraczewski   Zdzisław

12.

455,45

Trunk   Dariusz

13.

462,53

Drozd  – Marczenia

14.

625,56

Litwinowicz   Jacek

15.

707,85

Suski  Kazimierz

Kategoria „ D” 45 konk.

Lp.

Coeff.

Hodowca

1.

1.543,62

Zdrojewski   –  Wierzbowski

2.

1.566,23

Buganik  Grzegorz

3.

1.865,38

Suszycki  –  Ogłaska

4.

2.239,45

Trunk   Dariusz

5.

2.316,75

Borowiak   Bogdan

6.

2.458,37

Macała      Łukasz

7.

2.497,59

Borowiak    Alina

8.

2.632,96

Dąbrowski   St.  I  synowie

9.

3.006,82

Drozd  –  Marczenia

10.

3.025,23

Seredyński   –  Andrzejak

11.

4.198,43

Oraczewski   Zdzisław

Kategoria „ GMP” 40 konk.

Lp.

Punkty

Hodowca

1.

2.416,32

Suszycki  –  Ogłaska

2.

2.392,88

Dąbrowski   St.  i synowie

3.

2.354,78

Ukraiński   Krzysztof

Lotniki w kategoriach

Lp.

Hodowca

Numer Obrączki

Konk.

Coeff.

Kategoria A

1.

Buganik  Grzegorz

PL-0369-11-877

5

31,56

2.

Buganik  Grzegorz

PL-0369-12-5073

5

119,69

3.

Buganik  Grzegorz

PL-0369-13-4244

5

197,31

Kategoria B

1.

Dąbrowski St. I  synowie

PL-0369–12-8975

4

31,36

2.

Zdrojewski-Wierzbowsk

PL-0369-12-310

4

35,41

3.

Zdrojewski-Wierzbowsk

PL-0369-13–360

4

37,71

Kategoria C

1.

Zdrojewski-Wierzbowski

PL-0369-14-5084

3

11,896

2.

Drozd-Marczenia

PL-0369-13-6803

3

16,01

3.

Kostrzewa Roman

PL-0369-12-116

3

25,76

Kategoria M

1.

Macała Łukasz

PL-036 -13-9566

2

5,38

2.

Ukraiński   Krzysztof

PL-0369-14-9595

2

6,75

3.

Dąbrowski  St. I  synowie

PL-0369-12-8919

2

12,17

Kategoria D

1.

Kondracki Krzysztof

PL–0369-13-8652
13

251,97

Komentowanie jest wyłączone.